Transport osób

poniedziałek, 12 stycznia 2015

Turniej piłki nożnej

Koledzy, którzy chcą reprezentować naszą grupę proszę o kontakt z kierownikiem grupy do niedzieli 25 stycznia. Sprawa pilna.
Regulamin...


REGULAMIN ROZGRYWEK
     HALOWYCH MISTRZOSTW W PIŁCE NOŻNEJ
                  KOLEGIUM SĘDZIÓW KALISKIEGO OZPN


1. Cel imprezy:
 • wyłonienie mistrza Kolegium Sędziów Kaliskiego OZPN
 • integracja środowiska sędziowskiego,
 • popularyzacja współzawodnictwa sędziów w piłce nożnej,
 • wymiana doświadczeń na płaszczyźnie piłkarskiej jak i sędziowskiej,
 • forma przygotowania kondycyjnego sędziów do rozgrywek
2. Organizator
 • Zarząd Kolegium Sędziów Kaliskiego OZPN
3. Miejsce i termin
 • Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 2 w Krotoszynie, Plac Szkolny 19
 • 1 dnia 31 stycznia 2015 r. o godz. 9.30. Odprawa kierowników ekip o godz. 9.00.
4. Uczestnicy.
 • W halowych mistrzostwach biorą udział reprezentacje grup szkoleniowych składające się z sędziów rzeczywistych: Pleszew-Jarocin, Ostrów Wlkp., Kalisz, Kępno, Krotoszyn.
 • Drużyny liczą 10 sędziów + 2 osoby towarzyszące drużynom.
W turnieju NIE MOGĄ brać udziału sędziowie będący jednocześnie czynnymi
zawodnikami klubów piłkarskich.
Każdy sędzia / zawodnik, musi posiadać ważne badanie lekarskie, których termin ważności należy zweryfikować u kol. Mirosława Mądrzaka - referenta obsad.
Brak badań uniemożliwi sędziemu wzięcie udziału w zawodach.

5. System rozgrywek.
 • Turniej rozgrywany jest w jednej grupie systemem „ każdy z każdym „
 • kolejności w turnieju decyduje:
- ilość zdobytych punktów,
- wynik bezpośredniego spotkania,
- korzystniejsza różnica bramek,
- większa ilość zdobytych bramek.
 • W przypadku równej liczby punktów drużyn o kolejności decyduje tzw. mała tabela sporządzona wyłącznie dla zainteresowanych drużyn w której obowiązują zasady wymienione w pkt.2
6. Przepisy gry w piłkę nożną obowiązujące podczas turnieju.
1. Pole gry:
- wymiary: mecze odbywać się będą boisku od piłki ręcznej z bramkami o wymiarach 3m x 2m
- pole karne: typowe jak na boisku do piłkę ręcznej,
- strefa zmian: wzdłuż linii bocznej 5m od linii środkowej, gdzie usytuowane są ławki dla
zawodników rezerwowych.
2. Ilość zawodników:
- w zawodach na boisku biorą udział drużyny, gdzie każda składa się z 5 zawodników, w tym
bramkarz,
- do rozpoczęcia zawodów drużyna musi mieć minimum 4 zawodników,
- jeżeli w wyniku wykluczenia bądź kontuzji w drużynie pozostanie mniej niż 3 zawodników
zawody zostają zakończone,
- zawodnik wchodzący może wejść na pole gry po opuszczeniu pola gry przez zawodnika
schodzącego,
3. Czas trwania zawodów:
- zawody trwają 1x 15 minut,
- wszystkie dłuższe przerwy w grze wywołane np. groźną kontuzją itp. wymagają zatrzymania
czasu gry.
4. Rozpoczęcie i wznowienie gry:
- podczas wznowienia gry zawodnicy drużyny przeciwnej nie mogą znajdować się bliżej niż
5m od miejsca wykonywania rozpoczęcia bądź wznowienia gry,
- bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką a piłka może przekroczyć linię środkową,
- z rozpoczęcia gry bramki nie można zdobyć,
- po złapaniu piłki przez bramkarza, musi ją wprowadzić w ciągu 4 sekund.
5. Piłka w grze i poza grą:
- piłka jest poza grą, jeżeli całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię boczną
zarówno po parkiecie jak i w powietrzu,
- została przerwana przez sędziego gwizdkiem oraz
- gdy piłka dotknie sufitu lub innych przedmiotów zawieszonych nad polem gry.
W innych przypadkach piłka pozostaje w grze, jeśli znajduje się na polu gry oraz
odbije się od słupka lub poprzeczki bądź też sędziego o ile znajdował się na polu gry.
6. Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie:
- zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną z wyjątkiem gry wślizgiem,
- zabrania się gry wślizgiem, prawidłowy wślizg traktowany będzie, jako gra niebezpieczna, za
który podyktowany zostanie rzut wolny bezpośredni z wyjątkiem bramkarza we własnym polu
bramkowym,
- podczas wykonywania rzutów wolnych mur powinien znajdować się w odległości 5m od piłki.
7. Rzut karny
- wykonywany jest z punktu oznaczonego w odległości 7m. od linii bramkowej.
8. Wrzut z autu
- rzut z autu wykonywany jest nogą, a zawodnik drużyny przeciwnej musi znajdować się 5m
od piłki,
- czas na wprowadzenie piłki po jej ustawieniu wynosi 4 sekund,
- rzut z autu wykonywany jest z linii lub zza linii bocznej (do 1 m),
- wykonanie rzutu z autu w sposób nieprawidłowy (np. z pola gry) lub opóźnianie wznowienia
gry (powyżej będą karane przyznaniem rzutu z autu drużynie przeciwnej.
9. Rzut z rogu
- rzut z rogu wykonywany jest z miejsca zetknięcia się linii bocznej z linią bramkową,
- przy wykonywaniu rzutu z rogu zawodnik drużyny przeciwnej musi znajdować się w
odległości 5m od piłki.
- czas wykonania 4 sek. Przekroczenie tego czasu powoduje wznowienie gry od bramki
10.Kar indywidualne
- kara dyscyplinarna 2 min. ( zawodnik ukarany może powrócić na pole gry w przypadku
utraty bramki przez jego drużynę ),
- zawodnik ukarany w meczu wykluczeniem ( cz. k.) nie może powrócić na pole gry, ani nie
może być zastąpiony przez zawodnika rezerwowego do końca tego spotkania chyba, że jego
drużyna utraci bramkę wtedy może być zastąpiony przez innego zawodnika,
- ukarany ( cz.k. ) zawodnik, może występować w następnym spotkaniu pod warunkiem, że
komisja sędziowska nie zaliczy tego wykluczenia za wybitnie niesportowe zachowanie się.
11. Sędziowie zawodów
Zawody prowadzone są jednocześnie przez 2 sędziów.
Sędziowie główni;
1. Marucha Piotr
2. Bajka Dariusz
3. Reśliński Arkadiusz 
Sędziowie stolikowi;
 1. Grygiel Sylwia
 2. Nikodem Paulina
12. Nagrody
 • Zespoły zajmujące miejsca od 1 - 3 otrzymają pamiątkowe medale.
 • Najlepszy strzelec turnieju otrzyma statuetkę.
13. Inne
 • Kierownicy ekip przed rozpoczęciem turnieju zobowiązani są do dostarczenia Komisji Sędziowskiej listy zawodników biorących udział w turnieju,
 • Ponadto kierownicy ekip odpowiedzialni są za porządek przed, w czasie i po zawodach,
 • Organizator turnieju zapewnia napoje oraz posiłek dla uczestników turnieju.
 • W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem i przepisami gry w piłkę
nożną ostateczna decyzja należy do organizatora zawodów.

Zarząd Kolegium Sędziów                                                            Kaliskiego OZPN

Program turnieju sędziów Kaliskiego OZPN
KROTOSZYN – 31 stycznia 2015 r. - sobota

9.00 - Odprawa kierowników drużyn
9.20 - Otwarcie turnieju - przewodniczący KS KOZPN

Rozpoczęcie turnieju

1. 9.30 - Krotoszyn - Kalisz
2. 9.50 - Ostrów - Kępno
3. 10.10 - Pleszew / Jarocin - Krotoszyn
4. 10.30 - Kalisz - Ostrów
5. 10.50 - Kępno - Pleszew / Jarocin
6. 11.10 - Krotoszyn - Ostrów
7. 11.30 - Kalisz - Kępno
8. 11.50 - Pleszew / Jarocin - Ostrów
9. 12.10 - Krotoszyn - Kępno
10. 12.30 - Kalisz - Pleszew / Jarocin
      12.50 Zakończenie turnieju


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz