Transport osób

poniedziałek, 29 lipca 2013

Ekstranet

PILNE!!!!!!
Proszę o przekazanie danych do kierownika grupy w nieprzekraczalnym terminie!!!!!!!

Decyzją Zarządu Kaliskiego OZPN od rundy jesiennej 2013, sprawozdania z zawodów klasy "B" będą - obowiązkowo - musiały być przesyłane za pośrednictwem EKTRANET.
Wobec powyższego prosi się sędziów tej klasy o podanie kierownikom swoich grup następujących danych:

imię (imiona),
nazwisko,
datę urodzenia,
pesel,
adres zamieszkania,
telefon,
e-mail.
Dane sporządzone na zbiorczych listach kierownicy przekażą Zarządowi KS.

TERMIN PRZEKAZANIA W/W DANYCH - DO 5 SIERPNIA 2013R.