Transport osób

piątek, 16 maja 2014

Komunikat Zarządu KS KOZPN

       Komunikat KS OZPN w Kaliszu


Komunikat Zarządu KS KOZPNPDFDrukujEmail
Wpisany przez Przewodniczący KS KOZPN Rajmund Matyniak   
piątek, 16 maja 2014 11:21
Logo KOZPNKomunikat Zarządu Kolegium Sędziów Kaliskiego OZPN

1. Zarząd KS informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu KS WZPN dnia 2 sierpnia 2014 roku odbędą się egzaminy sędziów IV ligi oraz klas Okręgowych OZPN-  Kalisz, Leszno, Piła,  
Konin, Poznań, gdzie  organizatorem tych egzaminów jest Kolegium Sędziów Kaliskiego OZPN.
Miejsce przeprowadzenia egzaminów oraz szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym.
Prosi się wszystkich sędziów IV ligi oraz klasy okręgowej naszego Kolegium Sędziów o zaplanowanie sobie tego terminu celem wzięcia udziału w egzaminach.
Dla sędziów, którzy z różnych przyczyn nie wezmą udziału w egzaminach w I terminie został wyznaczony II termin dnia 4 września w Poznaniu.
Zgodnie z Komunikatem KS WZPN nie przewiduje się III terminu.

2. Biorąc pod uwagę trudności z kontaktem z sędziami i obserwatorami z powodu zmian adresów e-mailowych, nr telefonów, prosi się w terminie do 25 maja 2014 o podanie  
swoim kierownikom grup szkoleniowych aktualnych adresów zamieszkania - mailowych i nr telefonów.
Kierownicy grup z powyższymi danymi sporządzą listę zbiorową.
Sędziowie i obserwatorzy, którzy nie podporządkują się niniejszemu, nie będą brani pod uwagę przy obsadzie na zawody piłkarskie.

3. Przypomina się kolegom sędziom - kolejny już raz, o prawidłowym wypełnianiu sprawozdań z zawodów w systemie EKTRANET,
a w przypadku trudności należy kontaktować się z biurem OZPN z Panem S. Chlebowskim tel.  62 - 75 71 518.
Ponadto należy obowiązkowo w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów przesłać w 2 egzemplarzach - zszyty każdy egzemplarz osobno, do biura OZPN.

4.  Zobowiązuje się obserwatorów o przesłanie pocztą elektroniczną w terminie 48 godzin od zakończenia obserwowanych zawodów, Raportu Obserwatora pocztą                                elektroniczną   na adres  e-mailowy:  kol. R. Sępołowicz oraz na adres e-mailowy R. Matyniak.


Za Zarząd KS Kaliskiego OZPN
Przewodniczący KS
Rajmund Matyniak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz