Transport osób

piątek, 7 lutego 2014

Turniej piłki nożnej

       Sprawa pilna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
       Jak co roku gramy halowy turniej sędziów. Tym razem spotykamy się w Dobrzycy 16 lutego 2014r. Wszyscy którzy chcą czynnie reprezentować naszą grupę szkoleniową
w tych rozgrywkach proszę o potwierdzenie swojego udziału do kolegi kierownika grupy, telefonicznie /sms/ do najbliższej środy.
Po tym terminie zorganizowany zostanie dojazd na w/w turniej.

REGULAMIN
TURNIEJU W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
                             KOLEGIUM SĘDZIÓW KALISKIEGO OZPN


1. Cel imprezy:
- integracja środowiska sędziowskiego,
- popularyzacja współzawodnictwa sędziów w piłce nożnej,
- wymiana doświadczeń na płaszczyźnie piłkarskiej jak i sędziowskiej,
           - forma przygotowania kondycyjnego sędziów do rozgrywek

2. Organizator
     Kolegium Sędziów Kaliskiego OZPN 

3. Miejsce i termin
     Hala Sportowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Dobrzycy ul. Szkolna 4 dnia
     16 lutego 2014 r. o godz. 9.30.  Odprawa kierowników ekip o godz. 9.00.

4. Uczestnicy.
    W turnieju biorą udział reprezentacje grup szkoleniowych składające się z sędziów    
    rzeczywistych: Pleszew-Jarocin,  Ostrów Wlkp.,  Kalisz,  Kępno,  Krotoszyn.
    Drużyny liczą 10 sędziów + 2 osoby towarzyszące drużynom.
    W turnieju nie mogą brać udziału sędziowie będący jednocześnie czynnymi  
     zawodnikami klubów piłkarskich.

5. System rozgrywek.
    1. Turniej rozgrywany jest w jednej grupie systemem „ każdy z każdym „
    2. O kolejności w turnieju decyduje:
            - ilość zdobytych punktów,
            - wynik bezpośredniego spotkania,
            - korzystniejsza różnica bramek,
            - większa ilość zdobytych bramek.
    3. W przypadku równej liczby punktów drużyn o kolejności decyduje tzw. mała tabela sporządzona    
        wyłącznie dla zainteresowanych drużyn w której obowiązują zasady wymienione w pkt.2

6 Przepisy gry w piłkę nożną obowiązujące podczas turnieju.

  1. Pole gry:
           - wymiary: mecze odbywać się będą boisku od piłki ręcznej z bramkami o wymiarach 3m x 2m
           - pole karne: typowe jak na boisku do piłkę ręcznej,
            - strefa zmian: wzdłuż linii bocznej 5m od linii środkowej, gdzie usytuowane są ławki dla
              zawodników rezerwowych.

  2. Ilość zawodników:
- w zawodach na boisku biorą udział drużyny, gdzie każda składa się z 5 zawodników, w tym
  bramkarz,
- do rozpoczęcia zawodów drużyna musi mieć minimum 4 zawodników,
- jeżeli w wyniku wykluczenia bądź kontuzji w drużynie pozostanie mniej niż 3 zawodników  
  zawody zostają zakończone,
- zawodnik wchodzący może wejść na pole gry po opuszczeniu pola gry przez zawodnika
  schodzącego,

3. Czas trwania zawodów:
- zawody trwają 1x 15 minut,
- wszystkie dłuższe przerwy w grze wywołane np. groźną kontuzją itp.  wymagają zatrzymania
  czasu gry.

4. Rozpoczęcie i wznowienie gry:
- podczas wznowienia gry zawodnicy drużyny przeciwnej nie mogą znajdować się bliżej niż
  5m od miejsca wykonywania rozpoczęcia bądź wznowienia gry,
- bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką,
- z rozpoczęcia gry bramki nie można zdobyć,
- po złapaniu piłki przez bramkarza, musi ją wprowadzić w ciągu 4 sekund.

5. Piłka w grze i poza grą:
- piłka jest poza grą, jeżeli całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię boczną
  zarówno po parkiecie jak i w powietrzu, została przerwana przez sędziego gwizdkiem oraz
  gdy piłka dotknie sufitu lub innych przedmiotów zawieszonych nad polem gry.
              W innych przypadkach piłka pozostaje w grze, jeśli znajduje się na polu gry oraz
             odbije się od słupka lub poprzeczki bądź też sędziego o ile znajdował się na polu gry.

6. Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie:
- zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną z wyjątkiem gry wślizgiem,
- zabrania się gry wślizgiem, prawidłowy wślizg traktowany będzie, jako gra niebezpieczna, za  
  który podyktowany zostanie rzut wolny bezpośredni z wyjątkiem bramkarza we własnym polu
  bramkowym,
- podczas wykonywania rzutów wolnych mur powinien znajdować się w odległości 5m od piłki.

7. Rzut karny
- wykonywany jest z punktu oznaczonego w odległości 7m. od linii bramkowej.

8. Wrzut z autu
- rzut z autu wykonywany jest nogą, a zawodnik drużyny przeciwnej musi znajdować się 5m  
  od piłki,
- czas na wprowadzenie piłki po jej ustawieniu wynosi 4 sekund,
- rzut z autu wykonywany jest z linii lub zza linii bocznej (do 1 m),
- wykonanie rzutu z autu w sposób nieprawidłowy (np. z pola gry) lub opóźnianie wznowienia
  gry (powyżej będą karane przyznaniem rzutu z autu drużynie przeciwnej.

9. Rzut z rogu
- rzut z rogu wykonywany jest z miejsca zetknięcia się linii bocznej z linią bramkową,
- przy wykonywaniu rzutu z rogu zawodnik drużyny przeciwnej musi znajdować się w  
  odległości 5m od piłki.
- czas wykonania 4 sek. Przekroczenie tego czasu powoduje wznowienie gry od bramki

10.Kar indywidualne
- kara dyscyplinarna 2 min. ( zawodnik ukarany może powrócić na pole gry w  przypadku  
  utraty bramki przez jego drużynę ),
- zawodnik ukarany w  meczu wykluczeniem ( cz. k.) nie może powrócić na pole gry, ani nie   
  może być zastąpiony przez zawodnika rezerwowego do końca tego spotkania chyba, że jego  
  drużyna utraci bramkę wtedy może być zastąpiony przez innego zawodnika,
- ukarany ( cz.k. ) zawodnik, może występować w następnym spotkaniu pod warunkiem, że
  komisja sędziowska nie zaliczy tego wykluczenia za wybitnie niesportowe zachowanie się.

7.  Uwagi końcowe

Każdy sędzia / zawodnik, musi posiadać ważne badanie lekarskie, które   
kierownicy ekip obowiązkowo muszą przedstawić na odprawie kierowników.
                    Brak badań uniemożliwi sędziemu wzięcie udziału w zawodach.
            1. Zawody prowadzone są jednocześnie przez 2 sędziów.
2. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem i przepisami gry w piłkę  
    nożną ostateczna  decyzja należy do organizatora zawodów.


                                                                                              Zarząd Kolegium Sędziów
                                                                                                    Kaliskiego OZPNHarmonogram Turnieju

 DOBRZYCA – 16 lutego 2014 r. - niedziela

9.00  -        Odprawa kierowników drużyn

9.20  -        Otwarcie turnieju         -        przewodniczący KS KOZPN

                        Rozpoczęcie turnieju

1.      9.30  -        Krotoszyn            -        Kalisz

2.      9.50  -        Ostrów                -        Kępno

3.      10.10 -        Pleszew / Jarocin         -        Krotoszyn

4.      10.30 -        Kalisz                  -        Ostrów

5.      10.50 -        Kępno                  -        Pleszew / Jarocin

6.      11.10 -        Krotoszyn            -        Ostrów

7.      11.30 -        Kalisz                  -        Kępno

8.      11.50 -        Pleszew / Jarocin -       Ostrów

9.      12.10 -        Krotoszyn            -        Kępno

10.    12.30 -        Kalisz                  -        Pleszew / Jarocin
……………………………………………………………………………………

12.50        Zakończenie turnieju     

Wspólny posiłek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz