Transport osób

wtorek, 15 stycznia 2013

Turniej sędziów okręgu


Oczywiście gramy w Ostrowie Wielkopolskim. Ha, ha, ha...
REGULAMIN i PROGRAM TURNIEJU...

Program turnieju sędziów Kaliskiego OZPN
                           
Ostrów Wlkp. / Zacharzew – 27 lutego 2013 r. - niedziela

8.45  -        Odprawa kierowników drużyn
8.50  -        Otwarcie turnieju         -        przewodniczący KS KOZPN

                        Rozpoczęcie turnieju

1.      9.00  -        Krotoszyn               -        Kalisz
2.      9.20  -        Ostrów                    -        Kępno
3.      9.40  -        Pleszew / Jarocin -        Krotoszyn
4.      10.00 -        Kalisz                     -        Ostrów
5.      10.20 -        Kępno                    -        Pleszew / Jarocin
6.      10.40 -        Krotoszyn             -        Ostrów
7.      11.00 -        Kalisz                     -        Kępno
8.      11.20 -        Pleszew / Jarocin -        Ostrów
9.      11.40 -        Krotoszyn             -        Kępno
10.    12.00 -        Kalisz                    -        Pleszew / Jarocin
……………………………………………………………………………………
12.30        Zakończenie turnieju               -        Zarząd  KS KOZPN
                  Wspólny posiłek

                                REGULAMIN
TURNIEJU W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
KOLEGIUM SĘDZIÓW KALISKIEGO OZPN

1. Cel imprezy:
- integracja środowiska sędziowskiego,
- popularyzacja współzawodnictwa sędziów w piłce nożnej,
- wymiana doświadczeń na płaszczyźnie piłkarskiej jak i sędziowskiej,
           - forma przygotowania kondycyjnego sędziów do rozgrywek
2. Organizator
     Kolegium Sędziów Kaliskiego OZPN 
3. Miejsce i termin
     Hala Sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrowie Wlkp/Zacharzew
     27 stycznia 2013 r. o godz. 9.00.  Odprawa ekip o godz. 8.45.
4. Uczestnicy.
    W turnieju biorą udział reprezentacje grup szkoleniowych składające się z sędziów    
    Rzeczywistych: Pleszew-Jarocin, Ostrów Wlkp., Kalisz, Kępno, Krotoszyn.
    Drużyny liczą 10 sędziów + 2 osoby towarzyszące drużynom.
    W turnieju nie mogą brać udziału sędziowie będący jednocześnie czynnymi  
     zawodnikami klubów piłkarskich.
5. System rozgrywek.
    1. Turniej rozgrywany jest w jednej grupie systemem „ każdy z każdym „
    2. O kolejności w turnieju decyduje:
            - ilość zdobytych punktów,
            - wynik bezpośredniego spotkania,
            - korzystniejsza różnica bramek,
            - większa ilość zdobytych bramek.
    3. W przypadku równej liczby punktów więcej niż 2 drużyny o kolejności decyduje  
        tzw. mała tabela sporządzona wyłącznie dla zainteresowanych drużyn w której
        obowiązują zasady wymienione w pkt.2
6 Przepisy gry w piłkę nożną obowiązujące podczas turnieju.
   1. Pole gry:
           - wymiary: mecze odbywać się będą boisku od piłki ręcznej z bramkami o
             wymiarach 3m x 2m
           - pole karne: typowe jak na boisku do piłkę ręcznej,
            - strefa zmian: wzdłuż linii bocznej 5m od linii środkowej, gdzie usytuowane są
              ławki dla zawodników rezerwowych.
   2. Ilość zawodników:
- w zawodach na boisku biorą udział drużyny, gdzie każda składa się z 5   
  zawodników, w tym bramkarz,
- do rozpoczęcia zawodów drużyna musi mieć minimum 4 zawodników,
- jeżeli w wyniku wykluczenia bądź kontuzji w drużynie pozostanie mniej niż   
  3 zawodników zawody zostają zakończone,
- zawodnik wchodzący może wejść na pole gry po opuszczeniu przez  
  Zawodnika schodzącego,
3. Czas trwania zawodów:
- zawody trwają 1x 15 minut,
- wszystkie przerwy dłuższe w grze wywołane np. groźną kontuzją itp.  
  Wymagają zatrzymania czasu gry.
4. Rozpoczęcie i wznowienie gry:
- podczas wznowienia gry zawodnicy drużyny przeciwnej nie mogą znajdować się
              bliżej niż 5m od miejsca wykonywania rozpoczęcia bądź wznowienia gry,
- bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką,
- z rozpoczęcia gry bramki nie można zdobyć,
- po złapaniu piłki przez bramkarza, musi ją wprowadzić w ciągu 4 sekund.
5. Piłka w grze i poza grą:
- piłka jest poza grą, jeżeli całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię
  boczną zarówno po parkiecie jak i w powietrzu, gdy gra została przerwana    
  przez sędziego gwizdkiem oraz gdy piłka dotknie sufitu lub innych  
  przedmiotów zawieszonych nad polem gry,
      W innych przypadkach piłka pozostaje w grze, jeśli znajduje się na polu gry oraz
      odbije się od słupka lub poprzeczki bądź też sędziego o ile znajdował się na polu gry.
6. Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie:
- zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną z wyjątkiem gry wślizgiem,
- zabrania się gry wślizgiem, prawidłowy wślizg traktowany będzie, jako gra
  niebezpieczna, za który podyktowany zostanie rzut wolny bezpośredni z
  wyjątkiem bramkarza we własnym polu bramkowym,
- podczas wykonywania rzutów wolnych mur powinien znajdować się w
  Odległości 5m od piłki.
7. Rzut karny
- wykonywany jest z punktu oznaczonego w odległości 7m. od linii bramkowej.
8. Wrzut z autu
- rzut z autu wykonywany jest nogą, a zawodnik drużyny przeciwnej musi
  znajdować się 5m od piłki,
- czas na wprowadzenie piłki po jej ustawieniu wynosi 4 sekund,
- rzut z autu wykonywany jest z linii lub zza linii bocznej (do 1 m),
- wykonanie rzutu z autu w sposób nieprawidłowy (np. z pola gry) lub opóźnianie
  wznowienia gry (powyżej 5 sekund od momentu ustawienia piłki) będą karane
  przyznaniem rzutu z autu drużynie przeciwnej.
9. Rzut z rogu
- rzut z rogu wykonywany jest z miejsca zetknięcia się linii bocznej z linią
  bramkową,
- przy wykonywaniu rzutu z rogu zawodnik drużyny przeciwnej musi znajdować     
  się w odległości 5m od piłki.
- czas wykonania 4 sek. przekroczenie tego czasu powoduje wznowienie gry od
  bramki
10.Kar indywidualne
- ż.k. kara dyscyplinarna 2 min. ( zawodnik ukarany może powrócić na pole gry   
  w  przypadku utraty bramki przez jego drużynę ),
- zawodnik ukarany w  meczu wykluczeniem ( cz. k.) nie może powrócić na pole   
  gry ani nie może być zastąpiony przez zawodnika rezerwowego do końca tego  
  spotkani chyba, że jego drużyna utraci bramkę wtedy może być zastąpiony  
  przez innego zawodnika
- ukarany ( cz.k. ) zawodnik, może występować w następnym spotkaniu pod  
  warunkiem, że komisja sędziowska nie zaliczy tego wykluczenia za wybitnie
  niesportowe zachowanie się.
7.  Uwagi końcowe
            1. Zawody prowadzone są jednocześnie przez 2 sędziów.
2. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem i przepisami gry w piłkę  
    nożną ostateczna  decyzja należy do organizatora zawodów.


                                                                                              Kolegium Sędziów
 Kaliskiego OZPN


1 komentarz:

  1. Nasi Fani oczekują od nas radosnego futbolu i myślę ,że jak zwykle damy radę...................

    OdpowiedzUsuń