Transport osób

czwartek, 26 lipca 2012

Licencje na sezon 2012/2013

                      Informacja instruktora szkolenia okręgu kol.Witolda Bagińskiego
Już podałem numer konta!!!!!!!!!!
Do kierowników grup szkoleniowych

W związku z Uchwałą PZPN Nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku o nadaniu licencji dla sędziów piłki nożnej i potrzebie wniesienia opłat licencyjnych, proszę o przekazanie koleżankom i kolegom sędziom w swoich grupach informacji o:

1. Pobraniu ze strony Grupy Krotoszyn: www.sedziowiepilkarscy.pl wniosku o nadanie licencji.
2.Wypełniony wniosek w terminie do 6 sierpnia br. należy przekazać kierownikom swoich grup szkoleniowych, którzy po zrobieniu zbiorowego zestawienia wnioski przekażą na Zarząd KS KOZPN, którego posiedzenie odbędzie się 7 sierpnia 2012r.
3. Do wniosku należy dołączyć; 2 zdjęcia i dowód / kopie/ wniesienia opłaty licencyjnej.

Tak złożone i skompletowane wnioski Zarząd KS KOZPN przekaże do Komisji licencyjnej przy WZPN w Poznaniu.

Pragnę jednocześnie poinformować, że sędziowie, którzy nie złożą stosownego wniosku i nie wniosą opłaty nie będą prowadzić zawodów piłkarskich, zgodnie z Uchwałą PZPN nr IV / 74 z dnia 19 kwietnia 2012, §3.

Powyższe ma na celu wyjście naprzeciw realizacji Uchwały usprawnienie przekazywania wniosków o nadanie licencji.

Jednocześnie informuję o terminie egzaminu do zaliczenia przez niektórych sędziów, który jest wyznaczony na dzień 1 września - sobota - o godz. 10.00 w Krotoszynie.


                                                                                                      Instruktor szkolenia

                                                                                                         Witold Bagiński


UWAGA: Do wniosku należy załączyć:

a) dwa zdjęcia - podpisane na odwrocie.

b) zaświadczenie z przychodni sportowo- lekarskiej o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego piłki nożnej, 
Uwaga : na jesienną rundę rozgrywkową honorowane będą aktualne badania lekarskie, które obowiązują w większości przypadków do końca bieżącego roku. Od nowego sezonu rozgrywkowego będzie obowiązywało badanie lekarskie jak w Uchwale..

c) kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z wykonywaniem obowiązków sędziego, 
Uwaga: sędziowie są ubezpieczoni przez KS KOZPN wiec nie ma potrzeby dodatkowego ubezpieczenia. Zarząd KS KOZPN przekaże kopię ubezpieczenia do Komisji Licencyjnej.

d) dokument potwierdzający wpłatę licencyjną: wydruk komputerowy, kopia dowodu wpłaty w banku lub na poczcie.
Uwaga: Jeszcze nie wiem na jaki numer konta. Myślę, że na konto WZPN, ale tę informację podam jak się skonsultuję.
Na dowodzie wpłaty należy dopisać " LICENCJA SĘDZIOWSKA "
PKO BP I/O Poznań

95102040270000120200314260


Stawki opłaty licencyjnej:

Ekstraklasa - 1 000 zł.
I liga - 700 zł.
II liga - 500 zł.
III liga - 250 zł.
IV liga - 160 zł.
Kl. „O” - 120 zł.
Kl. „A” - 90 zł.
Kl. „B” - 75 zł.

Ekstraklasa kobiet - 300 zł.
I liga kobiet - 250 zł.
II liga kobiet - 100 zł.
III liga kobiet - 90 zł.

Ekstraklasa futsal - 250 zł.
I liga futsal - 150 zł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz